oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Tradiční cache Obtížnost: 2.0 z 5.0 Terén: 2.0 z 5.0 Plzenske reky II -Radbuza/Rivers od Plzen II založil Cheater_a_Radka

Velikost: Malá
Časová náročnost: 0:19 h  Délka: 0.10 km
Status: Připravena k hledání
Ukryto: 18.01.2007
Vytvořeno: 18.01.2007
Poslední úprava: 02.01.2009
waypoint: OZ008A
Naleznete také na: geocaching.com

15 nalezeno
0 nenalezeno
0 komentářů
1 sleduje
6104 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS  

Druha cache ze serie plzenskych rek. Tentokrat o Radbuze / The second cache from the Rivers of Plzen. It is about Radbuza now


Nezapomente si poznamenat další kod, hodnotu "D"!
Don't forgot to note the second letter, the value "D"!

Plzen byla založena roku 1295 králem Václavem II na soutoku 4 rek. Toto místo bylo velmi hospodársky i strategicky výhodné.
Toky rek sledovaly významné obchodní cesty. Ze západu pres Primdu a Tachov šla cesta norimberská, ríšská. Z jihozápadu pres Domažlice a Horšovský Týn cesta rezenská. V Plzni se pak obe cesty sbíhaly.
Soutok rek dále tvoril prirozenou obranu, kterou ješte zesílily hradby a príkopy. Díky tomu platila Plzen až do tricetileté války za nedobytné mesto. Založení Plzne byl tedy takrka geniální pocin!

Town of Plzen was established in the year 1295 by the king Vaclav II in junction of four rivers. This place was very strategical a economically position.
Rivers followed meaningfull trade routes. The route from Norimberk (imperial route) came from west, over the town Tachov and castle of Primda. The route from Regensburg came from town of Domazlice and Horsovsky Tyn. And both routes were converged in Plzen.
The junction of rivers did natural defence, that was amplified by walls and by ditches. So that, Plzen was uncaptured ad safe town until thirty years war. The Plzen establishtment was ingenious enterprise.

Radbuza pramení na svazích Ceského lesa pod vrchem Lysá (869 m n.m.), poblíž Belé nad Radbuzou. Je to klidná reka, plynoucí vetšinou širokým údolím. Na rece je množství neudržovaných jezu.

The river of Radbuza wells in slopes of Czech Forests under Lysa Hill (869 metres over sea), near Bela nad Radbuzou. It is calm river, flowing through a wide valley. There are many unkept weirs there.

  • Rozloha povodí: 2179 km2 (drainage area)
  • Celková délka toku: 112 km (total lenght)
  • Prumerný prutok u ústí: 11 m3/s (average flow at the estuary)

Reka je sjízdná od Horšovského Týna do Plzne k soutoku se Mží. Tento úsek je dlouhý 66 km.

Water-trips can be started in HorsovkyTyn, finished in Plzen by junction with Mze. This part is 66 km long.

Radbuza protéká Horšovským Týnem (historické jádro mesta je památkovou rezervací, renesancní zámek, hrad, anglický park), Stankovem, Holýšovem, Stodem, Chotešovem (klášter.....), Dobrany (pivovar Modrá hvezda). Pred Plzní, 2 km pred soutokem s Úhlavou, leží na Radbuze vodní nádrž Ceské údolí.

Radbuza flows through Horsovky Tyn, Stankov, Holysov, Stod, Chotesov and Dobrany. There is water resevoir, called Ceske udoli, 2 kilometres before junction with Uhlava.

Cerpáno z :
Source :

Kilometráž ceskoslovenských rek
Tajemná mesta PLZEN (Aleš Cesal)
Wikipedie, otevrená encyklopedie (http:// cz.wikipedia.org)

Nápověda   [Rozluštit]

cbq oeímbh / haqre ovepu gerr


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


Záznamy   nalezeno 15x nenalezeno 0x 0x     [Zobrazit všechny logy]

10.06.2017 MartySc Nalezl cache
Díky za opencache. Logována dříve na Geocaching.com
28.10.2011 Joe Tramp Nalezl cache
31.03.2010 D0GW4LK3R Nalezl cache
Tak sláva, po půl roce druhý pokus a už to bylo OK. Minule mě vedla GPS "natuti" o 20m jinam. Nenašel jsem to ale ani s hintem! Tak až dnes. Moc pěkně udělaná keš a místo perfektně vybraný, TNLNSL, TFTC.
29.03.2010 LamaZ team Nalezl cache
Nalezeno v pohodě a bez problému! Viz log na gc.com...Díky
 [Zobrazit všechny logy]
Výpočet stránky: 0.066 sec
Generování stránky: 0.002 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek