oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Tradiční cache Obtížnost: 2.0 z 5.0 Terén: 2.0 z 5.0 Plzenske reky III - Mze / Rivers of Plzen III založil Cheater_a_Radka
Treti cache ze serie plzenskych rek. Tentokrat o rece Mzi/ The third cache from the Rivers of Plzen. It is about Mze now

Velikost: Malá
Časová náročnost: 0:30 h  Délka: 0.20 km
Status: Připravena k hledání
Ukryto: 24.01.2007
Vytvořeno: 24.01.2007
Poslední úprava: 02.01.2009
waypoint: OZ009A
Naleznete také na: geocaching.com

13 nalezeno
1 nenalezeno
0 komentářů
1 sleduje
7137 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS  

Nezapomente si poznamenat další kod, hodnotu "C"!
Don't forget to note the second letter, the value "C"!

Plzen byla založena roku 1295 králem Václavem II na soutoku 4 rek. Toto místo bylo velmi hospodársky i strategicky výhodné.
Toky rek sledovaly významné obchodní cesty. Ze západu pres Primdu a Tachov šla cesta norimberská, ríšská. Z jihozápadu pres Domažlice a Horšovský Týn cesta rezenská. V Plzni se pak obe cesty sbíhaly.<<br> Soutok rek dále tvoril prirozenou obranu, kterou ješte zesílily hradby a príkopy. Díky tomu platila Plzen až do tricetileté války za nedobytné mesto.
Založení Plzne byl tedy takrka geniální pocin!

Town of Plzen was established in the year 1295 by the king Vaclav II in junction of four rivers. This place was very strategical a economically position.
Rivers followed meaningfull trade routes. The route from Norimberk (imperial route) came from west, over the town Tachov and castle of Primda. The route from Regensburg came from town of Domazlice and Horsovsky Tyn. And both routes were converged in Plzen.
The junction of rivers did natural defence, that was amplified by walls and by ditches. So that, Plzen was uncaptured ad safe town until thirty years war.
The Plzen establishtment was ingenious enterprise.

Mže (nemecky Mies, latinsky Misa) vzniká spojením nekolika pramenných potoku v Ceském lese v okolí Tachova. Nejsilnejší, Blaetterbach, pramení v Bavorsku, ostatní na naší strane Ceského lesa. Všechny pramení ve výšce kolem 700 m n. m.

Mze rises up by joining of few well-streams in Czech Forest near Tachov. The biggest one, Blaetterbach, rises up in Bavaria, the others in Czech part of the Czech Forest. All rising up in height round 700 metres over sea.

  • Rozloha povodí: 1 828,6 km² (drainage area)
  • Celková délka toku: 106,5 km (total length)
  • Prumerný prutok u ústí: 8,5 m³/s (average flow at the estuary)

V krystalických bridlicích má reka melké údolí až do Kocova. Zde se zahlubuje a protéká úzkým údolím až ke vstupu do Plzenské kotliny. V Plzni se Mže v nadmorské výšce 298 m spojuje s Radbuzou a od tohoto místa nese název Berounka. Ve starších dobách se jménem Mže oznacovala reka v celé délce od pramene až k ústí do Vltavy; pojmenování Berounka pro dolní tok pod Plzní je poprvé doloženo teprve roku 1638.

The river has shallow valley to village of Kocov. In this area, the valley of the river is getting deeper and run through narrow valley to fold of Plzen. The river is joining to the river of Radbuza in Plzen, in the elevation 298 metres over sea. And from this place, the river is called Berounka. We have to say, that many years ago,the river of Mze was labeled the river from well to the estuary with the Vltava.

K nejvýznamnejším prítokum patrí z levé strany Hamerský potok a z pravé strany Úhlavka. Na Mži se nacházejí vodní nádrže Lucina (vodárenská) a Hracholusky (víceúcelová).

Brook of Hamersky, coming from left side, is one of the most importnant inflow, the brook Uhlavka, coming from right side. We can find two dams there. The first one is called Lucina (dam for fresh water) and the second is called Hracholusky (mutlipurpose one).

Vodní dílo Hracholusky bylo vybudováno v letech 1959 – 1964. The Hracholusky dam was built in years (1959-1964) Prehrada je zásobníkem vody pro prumyslové, zemedelské a energetické (v levé cásti hráze je vybudován sdružený vežový objekt, který obsahuje malou vodní elektrárnu s Kaplanovou turbínou) využití v Plzenském kraji. Slouží také k cástecné ochrane pred povodnemi. Blízkost Plzne a hranic se SRN predurcují toto vodní dílo k rekreaci.

The dam is resevoir for industrial, agriculture and energetical (there is small power station with Kaplan’s turbine in the left side) usage in region of Plzen. The dam serves as prevention before flood too. Because the dam is near Plzen and czech-germany border, so that this dam is good for recreation.

Mže je splavná od Kocova do Stríbra a dále pak v úseku Hracholusky – Plzen. Pro vodáckou turistiku však není príliš využívána, protože casto nemá v letních mesících dostatek vody (navíc úsek v délce cca 20 km tvorí prehrada Hracholusky). Obtížnost se pohybuje od ZW C (úsek pod prehradou) až po WW I+ (horní cást).

We can sail the river from Kocov to Stribro and then from Hracholusky to Plzen. The river is not often used for water-trips, because the river has not got fixed level of water in summer months. Difficulty proceeds from ZWC to WWI+.

Reka protéká Tachovem, Pavlovicemi (ústí Kosového potoka), Svojšínem, Stríbrem (puvodne hornická osada a královské mesto; zachovány zbytky opevnení, gotický most s branou a renesancní radnice) a dále pak kolem Bubnu (zrícenina gotického hradu ze 14. stol.)

The river flows through Tachov, Pavlovice, Svojsin, Stribro (very nice town from middle-age) and round Buden (the ruin of gotical castle from 14. century)

Cerpáno z :
Source:

Kilometráž ceskoslovenských rek
Tajemná mesta PLZEN (Aleš Cesal)
Wikipedie, otevrená encyklopedie (http:// cz.wikipedia.org)

Nápověda   [Rozluštit]

ir molgpípu cnermh / va gur erfg bs fghzc


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


Záznamy   nalezeno 13x nenalezeno 1x 0x     [Zobrazit všechny logy]

15.11.2017 MartySc Nalezl cache
Díky za opencache. Logována dříve na Geocaching.com
23.09.2011 Joe Tramp Nalezl cache
26.11.2010 Destr Nalezl cache
12:15 CET

Tak dneska mne navedla GPS presneji a nalezeno takrka na prvni sahnuti. Utrhl bych si hlavu, ze jsem to nenasel na poprve. Takhle mam akorat pekne zablacene boty.


Posledni ze serie a hura na bonusovku. Diky
Obrázky k tomuto záznamu:
nikde
nikdo
bota
20.11.2010 Destr nenalezl cache
14:30 CET

Ani po pul hodine hledani nenalezeno. Asi je skrys dumyslnejsi nez jsem cekal nebo mi jen nepralo stesti.
Obrázky k tomuto záznamu:
Pilsen steel
cesta
cesta II.
cesta III.
Mze
Zapad slunce
 [Zobrazit všechny logy]
Výpočet stránky: 0.005 sec
Generování stránky: 0.001 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek