oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Multicache Obtížnost: 1.5 z 5.0 Terén: 1.5 z 5.0 Špionem v Josefově 1 - Korunní hradby založil Roman_Jaromer
Staňte se Špionem v Josefově

Velikost: Malá
Časová náročnost: 0:30 h  Délka: 3.00 km
Status: Připravena k hledání
Ukryto: 14.07.2007
Vytvořeno: 14.08.2007
Poslední úprava: 14.08.2007
waypoint: OZ00D2
Naleznete také na: geocaching.com

4 nalezeno
0 nenalezeno
0 komentářů
1 sleduje
6139 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS  

Josefov

[CZ] Stante se na chvíli špionem v pevnosti Josefov!

[EN] Become a spy in the fortress Josefov

Doporucené parkovište pro sérii Špionem v Josefove: N50 20.249 E15 55.494. (Parking for series Spy in Josefov)
Pozor, toto parkovište se nachází u vstupu do podzemních chodeb v Josefove, od tohoto samotného pokladu je necelý kilometr daleko.

Pred vlastním lovením pokladu doporucuji si precíst alespon trochu popis Josefova, který je uveden u bonusového pokladu série Špionem v Josefove – viz. níže. Dozvíte se alespon pár informací o Josefovu.

A ted k samotnému pokladu: Jak asi každý ví, Josefov je pevnost. A ríkalo se o ní, že je to dokonce nedobytná pevnost... A pokud chcete takovou pevnost dobít, musíte zjistit informace o pevnosti. Ty ovšem byli prísne tajné...
V Josefove koluje povest, že tesar Ignác Pábil stihl kopii plánu nekde ukrýt a plánek úkrytu rozdelil na ctyri díly, které zakopal do mrtvých schránek. A aby nezapomnel, kam je zakopal, poznamenal si jejich umístení tajnou šifrou. A protože jako jeden ze stavitelu znal pevnost velice dobre, napsal si i pomucku, pomocí které mužete najít i vy tyto plány.

Tento poklad je soucástí série Špionem v Josefove. Soucástmi této série jsou tyto poklady:
Špionem v Josefove 1 – Korunní hradby GC13TD1
Špionem v Josefove 2 – Východ GC13TDJ
Špionem v Josefove 3 – Západ GC13TDK
Špionem v Josefove 4 – Mesto GC13TDP
Špionem v Josefove 5 – Bonus GC13TDQ

Nezapomente si vyzvednout cást mapky, kterou budete potrebovat k bonusovému pokladu Špionem v Josefove 5.
Poklad je min. pul metru od zahrádek!

A ted jak zjistíte, kde je první mrtvá schránka s cástí mapy? Tohle zbylo po Ignáci Pábelovi: N 50° 20.ABB E 015° 55.ACD

1) N50 20.628 E15 55.381 A = (Pocet písmen pod erbem / pocet oken pod erbem)
Korunní brána. Nacházíte se na míste, kudy vstupujete do Korunních hradeb. Zde kdysi stávala Korunní brána. Kde to je snad dost zretelné. Tato brána je ze všech 4 bran, které v Josefove byly, nejlépe zachovaná – zbyl z ní alespon peší pruchod. Pri prujezdu branou uvidíte na stene i erb Josefova s nápisem, na který se ptáme.

2) N50 20.621 E15 55.621 B = (Pocet oken v pruchodu - 3)
Pruchod ke shromaždišti c. XVIII. Cesta zde prochází skrz opevnení podél reky Labe. Reky Labe a Metuje zde byli upraveny a soutok byl posunut o nekolik set metru dále. Korunní hradby mely bránit stavidla na Labi a Metuji, kdy behem obléhání se reky zahradily, voda stoupla a zaplavila predpolí, kvuli lepší obrane Josefova.

3) N50 20.536 E15 55.517 C = ((Císlo cedule NS (arabské) / 5) + 2)
Cedulka NS. Zde si mužete na ceduli Naucné stezky po stopách boju 1866 krom zjištení indície, precíst neco o Korunních hradbách a pevnostním delostrelectvu.

4) N50 20.933 E15 56.212 D = (Pocet osob na kríži * 3)
Krížek na Brdcích. Možná si ríkáte, kam vás ženu, co má tahle zapadlá díra spolecného s pevnosti? Asi se to nezdá, ale zde stávala Reduta Brdce – predsunutá pevnustka, která mela chránit zdymadla na Labi a Metuji. Bohužel z ní už moc neuvidíte. Cást je zavezená skládkou odpadu a cást je využitá na zahrádky. Naproti pres cestu uvidíte jen zbytek pevnostního valu.

A jak to bylo ve skutecnosti? Samozrejme o mrtvých schránkách ani o schovaných plánech jsem si vše vymyslel. Ovšem Ignác Pábil skutecne existoval a byl odsouzen za prechovávání plánu pevnosti. To i další informace o Josefove a pár fotek o Josefove se dozvíte na stránce bonusového pokladu Špionem v Josefove 5 – Bonus (GC13TDQ)
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c679e9aa-d313-40d3-ac96-5e5424c36ca4


[EN]
Spy in Josefov:

Recommended parking for series spy in the fortress Josefov: N50 20.249 E15 55.494. Attention! Parking is a far away from this cache near the entry to undergrounds fortifications way. From the cache is about 1 km away.

I recommended read some information about Josefov in links in Spy in the fortress Josefov 5.

About Cache:

Josefov is the fortress. It was said, that Josefov was safe fortress. And if somebody want to capture this fortress, he must discover information about fortress. But plans about fortress is secret.

In Josefov story goes the round, that carpenter Ignac Pabil. Pabil had a copy of plans and this plans hided. And plan of hiding place divided into four sections, which dig into boxes. So as didn't forget, he written down secret code, where is this plan. You must find this secret code! This cache is component of series Spy in the fortress Josefov:

Spy in the Fortress Josefov 1 – Roayal walls GC13TD1
Spy in the Fortress Josefov 2 – East GC13TDJ
Spy in the Fortress Josefov 3 – West GC13TDK
Spy in the Fortress Josefov 4 – Town GC13TDP
Spy in the Fortress Josefov 5 – Bonus GC13TDQ

Don't forget take away part of map, which you will need to bonus cache Spy in the fortress Josefov 5.
Cache is minimal 0,5 m from the Garden!

N 50° 20.ABB E 015° 55.ACD

1) N50 20.628 E15 55.381 A = (Number of letters under heraldry / number of windows under heraldry) Roayal port.

2) N50 20.621 E15 55.621 B = (Number of windows in passage - 3)

3) N50 20.536 E15 55.517 C = ((The number of schedule of educational footpath (arabic) / 5) + 2

4) N50 20.933 E15 56.212 D = (Numbers of men on crucifix * 3)

And how was in the true? About boxes with plans I was think up. But Ignác Pábil in reality true existed! He was condemend to the gallows for secretion of plans of fortress. This and another information about Josefov and some few photos you may see on the page with cache Spy in the fortress Josefov 5 – Bonus (GC13TDQ) http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c679e9aa-d313-40d3-ac96-5e5424c36ca4

Nápověda   [Rozluštit]

[CZ]Iryxý cnerm
[EN]Ovt fghzc


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


Záznamy   nalezeno 4x nenalezeno 0x 0x   

18.08.2012 sparrow Nalezl cache
Nalezeno také na gc.com:
11:30
Omlouvám se ownerovi, ale tuhle jsem si vyluštil doma, abych mel jistotu, že všechno stihnu. Mrtvá schránka na predpokládaných souradnicích objevena a cást mapy vyzvednuta. Díky za keš.
28.08.2011 Jazzlinka Nalezl cache
Geocaching.com nález.
15:03 Toto byl prvni z josefovskych spionu, ktery na nas nevychrlil mnozstvi zastavek. Zaparkovali jsme uprostred, rozesli se do trech smeru a za chvili jsme meli finalove misto s moznou nepatrnou korekci. Pak jsme se dosli presvedcit, ze GPSka opravdu vykresluje na mape nesmysl, takze nasledoval posledni kratky prejezd. Hledani krabicky zabralo docela dost casu, takze jsme znejisteli, ale ve vzorci nebylo misto pro chybu. Leninka nastesti prokazala nejlepsi oko. Dekujeme za posledni dilek do skladanky k bonusu.
10.07.2010 Skipers Nalezl cache

Nalezeno 

Díky za další do série! 

28.08.2007 maaaca Nalezl cache
10:52; spolu s karlosem; Prvni ze serie, resena odzadu. Diky
P.S. v kesi jsou posledni dve casti mapy
Výpočet stránky: 0.010 sec
Generování stránky: 0.002 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek