oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Multicache Obtížnost: 2.0 z 5.0 Terén: 2.0 z 5.0 Špionem v Josefově 3 - západ založil Roman_Jaromer
Staňte se Špionem v Josefově

Velikost: Malá
Časová náročnost: 1:00 h  Délka: 5.00 km
Status: Připravena k hledání
Ukryto: 14.07.2007
Vytvořeno: 14.08.2007
Poslední úprava: 14.08.2007
waypoint: OZ00D4
Naleznete také na: geocaching.com

4 nalezeno
0 nenalezeno
0 komentářů
1 sleduje
5829 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS  

[CZ] Stante se na chvíli špionem v pevnosti Josefov!
[EN] Become spy in fortress Josefov

Doporucené parkovište pro sérii Špionem v Josefove: N50 20.249 E15 55.494. Pozor, toto parkovište se nachází u vstupu do podzemních chodeb v Josefove, od tohoto samotného pokladu je necelý kilometr daleko.

Pred vlastním lovením pokladu doporucuji si precíst alespon trochu popis Josefova, který je uveden u bonusového pokladu série Špionem v Josefove – viz. níže. Dozvíte se alespon pár informací o Josefovu. A ted k samotnému pokladu:

Jak asi každý ví, Josefov je pevnost. A ríkalo se o ní, že je to dokonce nedobytná pevnost... A pokud chcete takovou pevnost dobít, musíte zjistit informace o pevnosti. Ty ovšem byli prísne tajné...

V Josefove koluje povest, že tesar Ignác Pábil stihl kopii plánu nekde ukrýt a plánek úkrytu rozdelil na ctyri díly, které zakopal do mrtvých schránek. A aby nezapomnel, kam je zakopal, poznamenal si jejich umístení tajnou šifrou. A protože jako jeden ze stavitelu znal pevnost velice dobre, napsal si i pomucku, pomocí které mužete najít i vy tyto plány.

Tento poklad je soucástí série Špionem v Josefove. Soucástmi této série jsou tyto poklady:

Špionem v Josefove 1 – Korunní hradby GC13TD1
Špionem v Josefove 2 – Východ GC13TDJ
Špionem v Josefove 3 – Západ GC13TDK
Špionem v Josefove 4 – Mesto GC13TDP
Špionem v Josefove 5 – Bonus GC13TDQ
Nezapomente si vyzvednout cást mapky, kterou budete potrebovat k bonusovému pokladu Špionem v Josefove 5.

A ted jak zjistíte, kde je tretí mrtvá schránka s cástí mapy? Tohle zbylo po Ignáci Pábelovi:
N 50° 20.X E 015° 55.Y
X = RMHE IO QPJG; Y = CN JL KBFAD

Menší klíc k rešení, když a = 8, b = 28, c = 51, poté abc = 82851 = 3, cba = 51288 = 7

1) N50 20.397 E15 55.483 A = (Pocet rad kamenných kvádru na špicce zdi – 1) / 7
Nacházíte se na špicce Retranchementu c. XVIII. V Retranchementu c. XVIII. sídlí spolecnost Retranchement XVIII zabývající se opravami tohoto hradebního objektu. Spocítejte podrobne pocet rad kamenných kvádru na špicce zdi – všechny, co jsou videt.

2) N50 20.323 E15 55.337 B = (Pocet pískovcových bloku lemujících dvere – 1) /2
Nacházíte se u dverí, které vedou z podzemních chodeb. Zjistete pocet pískovcových bloku lemujících dvere (které jsou videt z vetší dálky, císlo, které vyjde, není prvocíslo).

3) N50 20.334 E15 55.374 C = (Pocet písmen na pomníku) - 6
Tento památník byste tu v dobe založení pevnosti nenašli. Je až pozdejšího data a nachází se na nem jméno promenády.

4) N50 20.296 E15 55.388 D = (Pocet pískovcových bloku okolo pruchodu)
Nacházíte se u kryté cesty. V pruchodu naleznete i municní sklad. Zde zjistete pocet pískovcových bloku lemujících pruchod (z obou stran pruchodu je tento pocet stejný). Tento objekt mel oddelovat cásti pro prípad, že by cást pevnosti dobyl neprítel.

5) N50 20.290 E15 55.387 E = (Ciferný soucet císla shromaždište (viz. cedule))
Nacházíte se u cedule popisující zdejší shromaždište. Na ceduli se dozvíte i císlo zdejšího shromaždište, z tohoto císla udelejte ciferný soucet, který dosadte za císlo E.

6) N50 20.286 E15 55.374 F = (Ciferný soucet poctu stromu na ohraniceném území)
Nacházíte se na shromaždišti. Steny, které lemují tento prostor, jsou uzpusobeny tak, aby u nich mohli stát vojáci a bránit tak pevnost.

7) N50 20.244 E15 55.388 G = (Pocet polí mostu)
Nacházíte se u jediného pevnostního mostu horní pevnosti, který se dochoval až do soucasnosti. Bližší informace si mužete precíst na ceduli, která u mostu je. Most má urcitý pocet polí (oblouku ci pruchodu, vcetne toho dreveného), který vám dá hodnotu G.

8) N50 20.251 E15 55.479 H = (Císlo cedule NS)
Stojíte pred cedulí naucné stezky u vchodu do podzemních chodeb. Na ceduli si mužete precíst neco málo o Josefovu.

9) N50 20.255 E15 55.503 I = (Vetší císlo bastionu, mezi kterými je brána)
Práve se nacházíte v místech, kde se kdysi nacházela Hradecká brána, jedna ze ctyr bran Josefova. Na cedulce u brány zjistete 2 císla bastionu, mezi kterými se brána nachází. Jako hodnotu I použijte vetší z techto dvou císel.

10) N50 20.221 E15 55.235 J = (Vzdálenost do Velichovek ve formátu J,5)
Nacházíte se u rozcestí žluté turistické znacky. Ac se to nezdá, ješte pod vašimi nohami se nachází podzemní chodby.

11) N50 20.184 E15 54.964 K = (Pocet koulí na obelisku)
L = (Letopocet na pomníku + 1)

Nacházíte se v Masarykových sadech u obelisku na pomníku knížete Karla z Ligne. Na obelisku se nachází K koulí a najdete zde letopocet postavení obelisku – hodnotu L.

12) N50 20.173 E15 54.943 M = (Pocet zbraní na smírcím kríži)
V Masarykových sadech v Josefove se nachází i smírcí kríž, na nemž jsou zobrazeny zbrane. Jejich pocet = L

13) N50 20.135 E15 54.821 N = (Rok na památníku - 1)
Na pomníku T. G. Masaryka zjistete z data rok.

14) N50 20.109 E15 54.656 O = (Rok na pomníku - 999)
O hrobu Kátinky se traduje tento príbeh: Stalo se to asi pred 170 lety v pevnostním meste Josefove, typická neštastná láska. Mladická Kátinka Betsagová se zamilovala do italského porucíka Famagolliho, a protože svatba nebyla ze stavovských duvodu možná, rozhodli se milenci skoncovat se svými životy. První si vzala jed Katrin, oficír tak blízko smrti ztratil odvahu, zrekl se lásky i odhodlání a utekl. Josefovský farár Dolling narídil, aby telo Kátinky bylo bez obradu zahrabáno v aleji vedle hrbitova (tehdy se sebevrazi na hrbitove nesmeli pochovávat). U kríže postaveného na její památku si dávají milenci dostavenícka dodnes.

15) N50 19.835 E15 54.500 P = (Císlo cedule NS s nadpisem Pevnostní hrbitov)
Na Josefovském hrbitove bylo pohrbeno mnoho vojáku i obyvatel Josefova. Pokud si podrobne prectete popis pevnostního hrbitova, zjistíte, že zde byli pochování vojáci mnoha národu z nekolika válek. Jen je škoda, že se ti lidé nikdy nepoucí...

16) N50 19.855 E15 54.364 Q = (Pocet osob na památníku (hlava je brána jako celá osoba))
Na Josefovském pevnostním hrbitove mužete najít i ojedinelé dílo – památník obetem od ruského sochare, zajatce N. A. Šuškina, který byl odhalen r. 1916 a vystaven z penez ze sbírky ruských zajatcu za 1. svetové války, kdy Josefov sloužil jako zajatecký tábor.

17) N50 20.143 E15 55.462 R = (Pocet sloupu podpírajících chodbu)
Poslední indície se nachází u zahrádkárské kolonie, která se rozkládá v jednom z príkopu. Najdete zde i vstup do jedné cásti chodeb. Vetšinou zde bývala mríž, dnes je chodba i otevrená, ale bez mapy nedoporucuji moc vstupovat. Místy byste se mohli ztratit. Puvodne na míste, kde nyní vidíte vstup do podzemí stávala další chodba – strelecká galerie uvnitr zdi, jakou jste mohli videt napríklad i u vstupu do podzemních chodeb. Ovšem tuto chodbu bohužel po zrušení pevnosti lidé rozebrali na cihly. Mnoho domu, které stojí v okolí pevnosti, je postaveno práve z techto „šancovek“ - cihel, které jsou o neco vetší než normální a dvakrát pálené. Za hodnotu R dosadte pocet drevených sloupu, které nesou vstup do chodby (nepocítá se šikmá podpera).

Preji príjemné luštení...

A jak to bylo ve skutecnosti? Samozrejme o mrtvých schránkách ani o schovaných plánech jsem si vše vymyslel. Ovšem Ignác Pábil skutecne existoval a byl odsouzen za prechovávání plánu pevnosti. To i další informace o Josefove a pár fotek o Josefove se dozvíte na stránce bonusového pokladu Špionem v Josefove 5 – Bonus (GC13TDQ) http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c679e9aa-d313-40d3-ac96-5e5424c36ca4

Nápověda   [Rozluštit]

[CZ] 1) Iýcbprg: Zbefrbixn
[CZ] 2) Iýcbprg: Pífybixn i Zbefrbipr zá 5 manxh!
[CZ] 3) Iýcbprg: EZUR, VB v DCWT znwí 5 pífry...
[CZ] 4) Yvpuá n fhqá
[CZ] 5) Hzífgraí: Ebu


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


Záznamy   nalezeno 4x nenalezeno 0x 0x   

18.08.2012 sparrow Nalezl cache
Nalezeno také na gc.com:
15:20
No a tady už jsem to dorazil. U nekterých indicií jsem úplne nepochopil, co se má vlastne spocítat, neco jsem sice spocítla, ale neupravil pomocí konstant do tvaru správné indicie a nakonec jsem ani nezvládl delení dvema. Po úprave na základe logické úvahy jsem vyrazil na místo, kde schránka opravdu nebyla. Pak jsem tedy našel ješte to s tím delením dvema a dorazil jsem na místo, které by i odpovídalo hintu, ale moc se mi nechtelo verit, že by to tam bylo. No nakonec jsem do toho zaštoural a schránka byla na svete. Poslední díl mapy mám a mužu vyrazit do podzemí. Díky za keš.
27.10.2011 Skipers Nalezl cache
Díky za další do série!
28.08.2011 Jazzlinka Nalezl cache
Geocaching.com nález.
11:19 Po sobotnim uklizeni jsme se s Berdou a leninkou.cz vrhli s chuti na zdejsi krabicky a tato multinka byla jedna z nich. Nakonec jsme diky vetsi casove narocnosti jen obesli a castecne objeli vsechna zastaveni a pred spolecnou prohlidkou podzemi spocitali finalove umisteni. Na odlov doslo az dnes rano. Diky za provedeni po zajimavych mistech.
28.08.2007 maaaca Nalezl cache
15:48; spolu s karlosem; Tahle trochu potrapila. Pri pocitani finalky jsem se sekl ve vypoctu delky a GPS nas dovedla do dvora, kde sice hezky sedel hint, ale kes tam nebyla a bylo tam hodne zvedavych spoluobcanu "co ze to tam hledame". Nakonec jsem se spojil s H+ (diky), ktery pomohl. Diky
Výpočet stránky: 0.008 sec
Generování stránky: 0.002 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek