oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Tradiční cache Obtížnost: 2.0 z 5.0 Terén: 2.0 z 5.0 17 - Neznamy narod trpasliku založil ice-cream_licker

Velikost: Mikro
Status: Připravena k hledání
Ukryto: 03.05.2010
Vytvořeno: 23.05.2010
Poslední úprava: 23.05.2010
waypoint: OZ01A5
Naleznete také na: geocaching.com

10 nalezeno
1 nenalezeno
0 komentářů
0 sleduje
5756 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS  

Mumifikované ostatky záhadných malých bytostíobjevili na konci tricátých let minulého století cínštíarcheologové v pohorí Baian-Kara-Ula nedaleko od Tibetu. Nápisy natajemných kamenných discích, které byly nalezeny spolecne skostrami, mluvily o dávné havárii kosmické lodi. Žijíješte dnes potomci jakéhosi vesmírného národa?
V letech 1937 až 1939 stál již svet na pokraji globálníhokonfliktu. V neklidné Asii se však – podobne jako vEvrope - nekolik jedincu stále venovalo vedecké práci, která snadcházející válecnou vravou nijak nesouvisela. Patril mezi ne iarcheolog Ti Pu-Tej.
Badatel se v tehdejších neklidných casech vydal s nekolikakolegy na expedici do odlehlé horské oblasti Cíny, kterou pozdejicelý svet zacal znát pod oznacením Baian-Kara-Ula. Nachází senedaleko od Tibetu, který byl tehdy ješte samostatný. Neníbez zajímavosti, že tamní duchovní vudci odpradávna verí tomu,že Zemi kdysi navštívily záhadné bytosti zvesmíru.
Disky s rýhami
V jeskynních systémech uprostred neprobádaného pohorí ucinilibadatelé senzacní nález: objevili tam hroby humanoidu, jejichžprumerná výška byla okolo jednoho metru. Jejích stárí bylourceno na 12 000 let. Pozdeji archeologové zjistili, že kostryvykazují podobné znaky jako Dropové a Khamové - dva hlavní horskékmeny obývající území Baian-Kara-Ula.
Zdaleka nejvetší poprask však ve vedeckém svetevyvolal objev nekolika set kamenných disku, které ležely vhrobech spolecne s ostatky. Všechny mely uprostred asi jedencentimetr velký otvor a byly opatreny drážkami. Vinou se odstredu kotouce jako dvojitá spirála k vnejším okrajum. Mezitemito zvláštními linkami se nacházejí znaky, které sepodarilo cástecne rozluštit až po desítkách let tvrdépráce.
Zpráva o ztroskotání
Vedcum se získané informace puvodne nechtelo ani zverejnovat,protože si byli témer jisti, že se stanou tercem kritikysvých konzervativních kolegu. Tentokrát se ale zpochybnujícípoznámky témer neobjevily – natolik byla práce cínskýchbadatelu peclivá. Z údaju na tajemných kamenných discích vyplynulo,že zhruba pred dvanácti tisíci lety se do kontaktu snaší planetou dostal hned celý svaz kosmických lodí. Zda kZemi smerovaly s nejakým pevným úmyslem, ci zda se jejich puvodnícíl nacházel ješte nekde úplne jinde, dnes již neníjasné. Jisté je, alespon podle záznamu na kotoucích, žeminimálne jeden koráb v asijském pohorí ztroskotal. Posádkavšak zrejme prežila.
Samozrejme se nabízí znepokojivá otázka: patrí ostatky humanoidunalezených v jeskynních hrobech nedaleko od Tibetu dávným vesmírnýmcestovatelum? A nejsou horské kmeny Dropu a Khamu jejichpotomky?
Kde se vzal kobalt?
Na uvedené otázky se pokoušeli odpovedet i ruštíbadatelé. Dva ze zminovaných kamenných disku velmi podrobneprozkoumávali v Moskve. Experti chemickým rozborem zjistili,že artefakty obsahují významný podíl kobaltu. Práve v oblastiBaian-Kara-Ula se nacházejí významná nalezište tohoto kovu.Avšak jakým zpusobem a zejména kdo byl pred 12 000 letyschopen umele naimplantovat tento chemický prvek do záhadnýchkotoucu? Opet se nabízí jednoduchá, i když pro nekohosteží prijatelná odpoved: vyspelá civilizace, která jižtehdy byla schopna cestovat vesmírem.
Není ale príliš pravdepodobné, že by místní kmeny bylyprímými potomky ztroskotaných mimozemštanu. Jejich povestitotiž vyprávejí o tom, že opakovane pronásledovaly amasakrovaly „hubené trpaslicí bytosti, které prišly zoblaku“. Vztah místních obyvatel k cizincum byl tedy zjevneneprátelský. Presto však nelze vyloucit, že se nekterýmcestovatelum podarilo prežít, eventuálne privést na svetpotomky.
Vesnice trpaslíku
O celou záležitost se v polovine 90. let minulého stoletízacali intenzivne zajímat badatelé Erich von Däniken a HartwigHausdorf. Jejich pozornosti totiž neunikly zprávy, podlenichž se v provincii Secuan, bezprostredne sousedící s pohorímBaian-Kara-Ula, nalézá „vesnice trpaslíku“. Nikdo ztamních 120 obyvatel prý nemerí více než 115 centimetru! Anejmenší dospelý je prý vysoký pouhých 63,5 centimetru.Vedci byli naprosto bezradní: jedná se o pouhou hrícku prírody?Nebo pusobení neznámého genu?
Média zacala okamžite spekulovat o tom, že by se mohlojednat o potomky vesmírných cestovatelu, kterí se podle záznamu zkamenných disku zrítili pred tisícovkami let na povrch modréplanety. Pátrání Dänikena a Hausdorfa však naráželo nabariéru mlcení ze strany úradu. Presto se nakonec podarilo zjistit,že tajemná vesnice se jmenuje Huilong a nachází se asi 200kilometru jižne od provincního hlavního mesta Cengdu. (snad setak jmenuje, objevil jsem jen velké mesto Huilong, vzdálené pres1600 km od Cengdu)
Otrava rtutí? Ne
Cínští vedci v roce 1997 zverejnili teorii, podle nížby minimální vzrust obyvatel sídla vzdáleného nekolik set kilometruod pohorí Baian-Kara-Ula mohla zpusobit otrava pitné vody rtutí.Tato hypotéza má však hned nekolik hácku. Jak pekingskéúrady potvrdily už v roce 1996 ve dvou faxových zpráváchodeslaných badatelum Dänikenovi a Hausdorfovi, okolo vesnice senenacházejí žádné prumyslové závody.
Proti možné otrave svedcí i následující vyjádrení mnichovskéhotoxikologa Norberta Felgenhauera: „Rtut zaprícinuje poruchycentrálního nervového systému a poškozuje žaludek,streva a ledviny. V závislosti na dávce muže dokonce nastatsmrt. Požívání tohoto prvku však v žádném prípadenemuže ovlivnit zmenu chromozomu. To znamená, že rtutvubec neovlivnuje vzrust.“
Co tají vláda?
O celé záležitosti se chystala natocit dokument nemeckátelevizní stanice RTL. Její reportéri ale opet narazili na neochotucínských úredníku k jakékoliv spolupráci. Ani prizvaní badateléErich von Däniken a Hartwig Hausdorf nic nezmohli s byrokratickýmaparátem ovládajícím Cínu. Žádosti o udelení víz do provincieSecuan byly opakovane zamítány. Oblast mesta Cengdu a jeho okolíbyla pro cizince proste zapovezená.
Proc toto nápadné tajnustkárství? Jedná se o místní„folklor“ tamního autoritárského režimu, který seuzavírá pred okolním svetem vlastne pokaždé? Nebo úrady Cínskélidové republiky znají puvod „trpaslicích“ lidí, ale ototo tajemství se nechtejí s nikým podelit?

Nápověda  

trojkmen, uprostred

Obrázky     
hint 17
hint 17
 

Záznamy   nalezeno 10x nenalezeno 1x 0x     [Zobrazit všechny logy]

15.01.2015 RMH Lysec Nalezl cache
Dneska nadesel cas k odlovu dalsi casti teto archivni serie.Cast jsem odlovil v lete,ale pak jsem si rekl,ze kvuli huste vegetaci bude lepsi pokracovat v jinem obdobi.No,tenhle plan tak uplne nevysel.Ty vsudepritomny zeleny ostnaty draty zustali stejny,aspon koprivy nejsou.Chvilema jsem nevedel,jestli jdu jeste lesem,nebo snad rybnikem?

Trojstrom uz neexistuje,ale fotohint na GC.com sedi.Tady jsem mel vetsi problem dostat LB ven z krabicky,trvalo mi to snad deset minut,ale nalez bez problemu.Diky za peknou serii.
01.11.2014 jurda007 Nalezl cache
Odloveno s .Johny.,díky .-)
01.04.2013 bart.etc nenalezl cache
Dnes jsem se po krátké době vrátil k odlovu této série a výsledky jsou všelijaké.Tak tady to bylo bez šancí, okolí je lesníky vyčištěné a vykácené, keš je pryč.
26.05.2012 Tiskar94 Nalezl cache
Nalezeno.
 [Zobrazit všechny logy]
Výpočet stránky: 0.009 sec
Generování stránky: 0.002 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek