oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Multicache Obtížnost: 2.5 z 5.0 Terén: 2.5 z 5.0 Bratrusovska tragedie / Bratrusov tragedy založil sjirka79

Velikost: Normální
Časová náročnost: 0:30 h  Délka: 1.50 km
Status: Připravena k hledání
Ukryto: 06.04.2014
Vytvořeno: 06.04.2014
Poslední úprava: 13.04.2014
waypoint: OZ0249
Naleznete také na: geocaching.com

3 nalezeno
0 nenalezeno
1 komentářů
0 sleduje
9421 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS, EN  

INFO: Keš je publikována i na opencaching.com a geocaching.com. Je jen na Vás, které platformě dáváte přednost.

Tato keš vzdává hold 16 vlastencům, nesmyslně zavražděných na sklonku války na bratrušovské střelnici. Skloňme se před jejich hrdinstvím – zemřeli i za naši svobodu.


 
 
Pomník vlastenců

Pojedete-li ze Šumperku směrem na Hanušovice, můžete si asi v polovině cesty do Bratrušova všimnout na pravé straně památníku. Pokud podlehnete zvědavosti, zastavíte a přijdete blíž, můžete si na pamětní desce přečíst:

VZDEJTE ČEST PAMÁTCE 16 SEVEROMORAVSKÝCH VLASTENCŮ, KTEŘÍ BYLI 31. BŘEZNA 1945 NA NÁSPU ZDEJŠÍ STŘELNICE ZÁKEŘNĚ ZAVRAŽDĚNI GESTAPEM

Deska obsahuje i jména zavražděných. Kdo ale byli? Co se tady na sklonku války, něco více než měsíc před osvobozením, stalo? A proč?
Tato keška si klade za cíl odpovědět alespoň na některé otázky a provést vás několik set metrů na vlastní dějiště tehdejší tragédie.

Nyní se však vraťme zpět do pohnutých dnů na přelomu září a října roku devatenáctistého třicátého osmého... Po zradě západních spojenců, kteří 29.9. podepisují mnichovskou dohodu, je ČSR hrubým nátlakem nucena odstoupit pohraniční oblasti s převahou německého obyvatelstva mezi 1. a 7. říjnem.

 
Odstoupené pohraničí

 

Tzv. páté pásmo „převážně německého charakteru“ má být vymezeno mezinárodní komisí a předáno Německu do 10. října. Vytyčení je však určeno spíše ekonomickými a vojenskými aspekty a snahou proniknout co nejvíce do srdce Moravy. K říši jsou tak připojeny i obce s naprostou převahou českého obyvatelstva, např. český ostrůvek na Uničovsku (Šumvald, Troubelice, Pískov, Lazce, Lipinka) nebo české oblasti kolem Zábřeha. Mnozí Češi prchají do vnitrozemí, zejména státní zaměstnanci a jejich rodiny, lidé vázaní na půdu však často zůstávají.

Odbojová činnost kolem Troubelic začíná výrazněji sílit pod vlivem obratu na východní frontě, kdy je německá armáda poražena u Stalingradu. Je navázána spolupráce se sítí „Národního sdružení československých vlastenců“ se sídlem v Zábřehu. Během roku 1944 je však sdružení vážně oslabeno po prozrazení organizace a mnoho členů je zatčeno gestapem.

Po přejití nejhorší vlny zatýkání vzniká ještě v čtyřicátém čtvrtém roce odbojová skupina Troubelice-Pískov, která se po osvobození začne nazývat „Bradlo“. Skupina se zejména snaží získat zbraně a munici.

Mladí členové skupiny Miloš Vítek a bratři Kovářové se rozhodují obstarat si zbraně v autoopravně, kde je Vítek zaměstnán. Majitel – horlivý šumperský nacista Ernst Burischek – nahlásí ztrátu na gestapu. To nastraží léčku. V dílně 14. března 1945 odstaví auto s granáty a pancéřovými pěstmi. Hned ten večer je Vítek zatčen při pokusu odnést další zbraně a odveden do úřadovny gestapa naproti dnešnímu kinu Oko.

Po nelidském mučení nevydrží a prozrazuje jména dalších členů skupiny – během několika hodin je zatčeno dalších 5 lidí. Kolotoč bití a mučení ve sklepeních gestapa nabírá obrátky. Celkem je při zátahu 15.-23. března zatčeno celkem 18 lidí, z nichž jen dva jsou později propuštěni. Mají štěstí...
Ostatní jsou odvezeni do věznice gestapa v bývalé robotárně. O celé záležitosti je informován státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank, který nařizuje popravu všech zatčených. Velitel šumperského gestapa Wilhelm Prellberg vybírá jako místo popravy bratrušovskou střelnici a nařizuje, aby zde byl v předvečer popravy – na Velký pátek 30. března – vykopán hromadný hrob.

 

Je brzké ráno 31. března... Bílá sobota... ještě je tma. Šestnáct zatčených vlastenců je vyvedeno z věznice a naloženo do nákladního auta. Vědí už, co je čeká na konci cesty?

Auto projíždí ztichlým Šumperkem a vyjíždí z města. Míří na Bratrušov. Po cestě zpomaluje a odbočuje doprava... na střelnici. Pozvolna jede do kopce a zastavuje v polovině střelnice.

Všichni vystupují a jsou spoutáni do dvojic. Kalným ránem kráčí k poslednímu stavu. Odtud je jen pět metrů k velké vykopané jámě. Teď už je vše jasné...
… je konec...
… konec všech snů, všech plánů, všech nadějí...
… domů ke svým milovaným se už nikdy nevrátí...

Po dvojicích jsou přivlečeni a musí si lehnout vedle sebe... do hrobu. Gestapáci Hufer a Tilg je popravují ranou do týla. Nikdo neprosí o milost, jen dva se tiše modlí...

To chladné svítání je strašné. I otrlý gestapák Hufer po popravě několika dvojic zkolabuje a úmyslně si poškodí zbraň. Popravu za něj dokončuje jeden z esesáckých poddůstojníků.

 

Hromadný hrob

Oldřich Dušek, 20 let
Miroslav Jurka, 26 let
Bohumír Kovář, 31 let
František Kovář, 37 let
František Langer, 25 let
Rudolf Otevřel, 25 let
Jan Polák, 20 let
Jaromír Spurný, 21 let
Oldřich Spurný, 34 let
Arnošt Stryk, 23 let
Adolf Schwarzer, 29 let
Josef Utěšený ml., 18 let
Josef Utěšený st., 42 let
Jan Vítek, 26 let
Miloslav Vítek, 20 let
Antonín Vlček, 23 let

 

 

Pak gestapáci hrob zasypou a zamaskují drny a keříky. Velitel Prellberg zdůrazňuje, že popravení byli škůdci německého národa a upozorní, že pokud bude někdo mluvit, čeká ho stejný osud. Na gestapu se ten den slaví. Aby tu odpornou vraždu skryli, vystavují dokonce propouštěcí rozkazy na jména zavražděných. Příbuzným tvrdí, že jejich blízcí byli odvezeni k soudu do Berlína nebo do koncentračních táborů.

Za dalších 38 dní je Šumperk osvobozen Rudou armádou. Nikdo však neví, co se stalo s 16 zatčenými. Ta nejistota je hrozná... Zvrat v pátrání nastává poté, co Brunhilda Puschmannová, bývalá sekretářka gestapa a Prellbergova milenka poskytuje vyšetřovatelům informace a dokonce Prellbergovu fotografii.
Na rozeslaný fonogram přichází odpověď z Liberce – v místní věznici je zadržován jistý Hans Ulrich, který odpovídá popisu. Byl zatčen koncem května 1945 při pokusu o přechod československých hranic. V lednu 1946 se přiznává ke své totožnosti a po převozu do Šumperka označuje i místo popravy.

 
Pohřeb zavražděných vlastenců

 

16.-18. ledna je provedena exhumace a soudní ohledání. Poté, 20. ledna, se koná národní pohřeb, jehož se účastní 20.000 lidí. Po dobu pohřbu je Němcům zakázáno vycházet do ulic. Po pietním aktu před šumperskou radnicí jsou rakve ve vojenském průvodu převezeny na nádraží, odkud jsou ostatky zavražděných odvezeny do domovských obcí (oběti z Troubelic a Pískova na hřbitov u farního kostela do Hradečné, oběti z Králové ke kostelu v Medlově).

 

 
K. H. Frank při vynesení rozsudku

 

A jak dopadli vrazi?
K. H. Frank, který vydal rozkaz k popravě, prchá 9. května 1945 k americkým liniím. V Rokycanech je americkými vojáky zatčen a dopraven do Wiesbadenu. Následně je předán československé justici, odsouzen Mimořádným lidovým soudem v Praze k trestu smrti (mj. i za vypálení Lidic a Ležáků) a 22. května 1946 oběšen na dvoře Pankrácké věznice před zraky 5.000 diváků.
Velitel šumperského gestapa Wilhelm Prellberg byl odsouzen lidovým soudem k trestu smrti a 13. listopadu 1946 v Olomouci oběšen. V následujícím roce dostávají provaz i kati Hufer a Tilg.

 
 
Směrovka

9. května 1965 byl slavnostně odhalen pomník podle návrhu ing. Ladislava Doubravského – zde začne vaše putování. V roce 1996 byla přidána pamětní deska a konečně v roce 2013 skupina nadšenců, která si říká Pátrači, vyznačila směrovkami místo hrobu a pietně jej upravila.

Pokud vás tato keška přiměje alespoň na chvíli se zamyslet nad cenou svobody a vzdát v duchu hold těmto 16 hrdinům, pak splnila svůj účel.

 

A nyní se již můžete vydat za keškou... pamatujte, že kráčíte stejnými místy jako před více než 65 lety oběti a jejich vrazi.

  1. N 49° 59.312 E 016° 57.803     Spočítejte, kolik nejvíce popravených pocházelo z jedné obce (A).


  2. N 49° 59.312 E 016° 57.803     Na pomníku naleznete dvě lehce odlišná data. B je číslice v označení dne, která je stejná.


  3. N 49° 59.369 E 016° 57.878     Stojíte na břehu malého rybníčku. Naproti vám je na břehu smrk (F=9), vrba (F=7), bříza (F=5) nebo javor (F=3).


  4. N 49° 59.411 E 016° 57.928     Cestička zde překonává terénní nerovnost několika schody. C je polovina z počtu schodů.


  5. N 49° 59.546 E 016° 57.955     Mezi vámi a cestičkou, po které jste přišli, jsou čtvery betonové schody. Jedny schody mají jiný počet (E) stupňů než ostatní.


  6. N 49° 59.574 E 016° 57.982     Stojíte u hromadného hrobu, před vámi je pamětní deska. Počet písmen ve druhém slovu na posledním řádku je D.

Finální souřadnice jsou N 49° 59.ABC E 016° 57.DEF. Keš obsahuje kromě logbooku, tužky a ořezávátka i nějaké drobnosti na výměnu a CWG pro první tři nálezce bez výměny, další 2 CWG na výměnu.


Literární zdroje:
Spurný František: Bratrušovská tragédie. 1970. Vlastivědné zajímavosti č. 9
Bartoš Josef: Český ostrůvek na Uničovsku v okupovaném pohraničí. 2.10.2002. Britské listy
Měsíčník obce Troubelice, 8/2005
Hanušovické noviny, 6/2010
Dolnostudénský zpravodaj, 2/2013

Free counters!


Nápověda   [Rozluštit]

Mr fgenal bq prfgvpxl. I ebuh.


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


Záznamy   nalezeno 3x nenalezeno 0x 1x   

26.08.2015 adelaada Nalezl cache
:)
12.08.2014 mara918 Nalezl cache

*FTF* 

Díky

25.07.2014 4ztankuapes Nalezl cache
Super keš! Jsme nadšení, zajímavá multi, která v nás vystřídala snad všechno pocity. Díky!:)
29.04.2014 sjirka79 napsal komentář
Provedena kontrola, přidány pamětní vizitky.
Výpočet stránky: 0.010 sec
Generování stránky: 0.002 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek