oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Tradiční cache Obtížnost: 1.5 z 5.0 Terén: 1.5 z 5.0 Kostel sv. Anny založil p.pirko

Velikost: Mikro
Status: Připravena k hledání
Ukryto: 24.01.2018
Vytvořeno: 05.11.2020
Poslední úprava: 05.11.2020
waypoint: OZ0283
1 nalezeno
0 nenalezeno
0 komentářů
0 sleduje
1588 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS  

Dnešnímu městysi Nové Dvory předcházel hospodářský dvůr, založený pravděpodobně v průběhu 13. století cisterciáckými mnichy z nedalekého sedleckého kláštera. Ti ho nazvali Nový dvůr (Nowa curia) a toto jméno se poprvé objevuje na pečeti Vítka ze Žehušic z roku 1370. V majetku kláštera byl dvůr až do husitských válek, po nichž se stal v roce 1436 součástí kolínského panství Bedřicha ze Strážnice. V této době se pak vůbec poprvé vzpomíná i existence vsi (Novas villas), která byla nakonec v roce 1701 povýšena Leopoldem I. na městečko s právem používat městský znak s pečetí.

Kostel po rekonstrukcí Barokní kostel sv. Anny dostavěný v roce 1696 hrabětem Bernardem Věžníkem a jeho druhou manželkou Barborou Švihovskou z Riesenbergu. Kostel tvořil nedílnou součást celku spolu s dominikánským klášterem. Je postaven na kruhovém půdorysu, uvnitř v podobě čtverce se zkosenými rohy, s půlkruhovým presbytářem a dvěma bočními kaplemi. Autor projektu není znám. Stavba byla realizována pod vedením G.B. Spineta z Kutné Hory.
Kopule před rekonstrukcí Z vnějšku je kostel členěn ve dvou pásmech nikami mezi pilastry. Portál z r. 1696 je sloupový, mramorový s deskou s nápisem o ukončení stavby, znak Věžníků a dva andělé. Interiér osmiboký, strop bohatě zdoben štukovou omítkou - reliéfy andílků a evangelistů, kartuše, rozviliny.
Hlavní oltář ve tvaru altánu, dvanáct sošek apoštolů, andělé s obrazem Sv. rodiny, dva boční oltáře, kazatelna, barokní lavice z let 1700 - 1720. V patře je prosklená oratoř, na které seděla v roce 1750 při mši sama císařovna Marie Terezie.

Kopule po rekonstrukcí Po dokončení vnitřní výzdoby byl v roce 1722 vysvěcen. V letech 1720/22 až 27 byla u tohoto kostela realizována stavba konventu, ve kterém mělo být 12 dominikanských mnichů. Stavba byla sice postavena, ale konvent nebyl obsazen. Až v roce 1739 zde císař povolil pouze komunitu tří kněží a jednoho sakristiána. Josef II. pak roku 1784 změnil rezidenci na školu a jako sídlo řádových bratří ji roku 1785 úplně zrušil. V roce 1789 v ní byla zřízena fara a zůstala zde i škola. V současné době je konvent v soukromém vlastnictví.
V okolí kostela nalezneme i mnoho soch. Jsou to : sv. Barbora a svatá Notburga před bývalou farou, sv. Florián na průčelí fary, sv. Máří Magdaléna na nádvoří kláštera, král David a kněz Zachariáš na kované bráně u kostela sv. Anny a nakonec sv. Anna, sv. Tomáš Akvinský, sv. Dominik na zděné bráně z náměstí ke klášteru.

V současné době probíhá rekonstrukce kostela. Již bylo provedeno statické zajištění, oprava krovu a střechy a fasáda. V roce 2017 skončila oprava maleb a štuků na stropě kostela a v následujících letech je naplánována oprava zbytku vnitřku kostela a parková úprava okolí kostela.

Literatura:
www.novedvory.cz
www.cestyapamatky.cz

Nápověda   [Rozluštit]

cbq fgříšxbh


A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


Záznamy   nalezeno 1x nenalezeno 0x 0x   

13.08.2018 shaman3 Nalezl cache
13.08.2018 v 12:20 hod.
Výpočet stránky: 0.006 sec
Generování stránky: 0.002 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek