oc-Logo
Uživatel:  Heslo:  

 
hledat waypoint:

Virtuální Obtížnost: 1.0 z 5.0 Terén: 1.5 z 5.0 poštovní kmen založil Stonozka
sto let skautingu

Velikost: Nemá schránku
Časová náročnost: 1:00 h  Délka: 3.00 km
Status: Připravena k hledání
Ukryto: 21.11.2006
Vytvořeno: 21.11.2006
Poslední úprava: 21.11.2006
waypoint: OZ005A
2 nalezeno
4 nenalezeno
2 komentářů
4 sleduje
5250 návštěv

Česká Republika
Souřadnice se zobrazí po přihlášení.
Popis   CS  

Za okamžik vzniku skautingu se pokládá rok 1907, kdy Sir Robert Baden-Powell, britský generál proslavený úspěšnou obranou jihoafrického Mafekingu, podnikl s asi 20 chlapci první pokusný skautský tábor na ostrově Brownsea. Úspěch tábora jej podnítil k pokračování v projektu: během jara 1908 dokončil a vydal rukopis knihy Scouting for Boys.

Jedním ze základních pilířů skautského hnutí je družinový systém, spočívající v organizaci činnosti oddílu po malých (přibližně 6-8členných) skupinách - družinách vedených jedním z chlapců nebo děvčat - rádcem, které si samy organizují vlastní činnost, přičemž vůdce oddílu určuje pouze rámcový program a jeho konkrétní realizaci přenechává rádci. Družinový systém má mnoho výhod: organizace do malých skupin vedených nejschopnějším členem odpovídá přirozenosti chlapců a děvčat, přenesení zodpovědnosti na rádce a družinu k zodpovědnosti vychovává a zároveň uvolňuje vůdci ruce pro koncepční práci s oddílem, nízký počet členů družiny umožňuje silný pocit sounáležitosti jejích členů a současně je dostatečný pro její všestrannost.


Tato cache Tě přivede na místo, kde několik skautských družin při etapové hře Zlatý trojúhelník
cvičilo svou soudržnost. Každý člen družiny se připravoval na určité poslání v očekávaném podniku s neznámým dobrodruhem. Jedním takovým posláním byl pošťák, který chodil vybírat a plnit tajemnou schránku v dutém kmeni. Před více než deseti lety byl mnohem zachovalejší a jeho nitro se dalo výborně maskovat kusem zetlelého kmene.

Toto místo je zajímavé také tím, že zde mají svou vícepatrovou "multicache" jezevci. Našlapuj proto opatrně, abys ti neuvízla noha v něčí předsíni, případně abys nevyrušil spící obyvatele, kteří jsou plaší a pracují pouze o nočních směnách.  

Nemusíš nikde dolovat v zemi, heslo, které hledáš, uvidíš, když se rozhlédneš vůkol.

V roce 1931 BP na setkání roverů pronesl myšlenky, které jsou kupodivu stále dost aktuální:

„Opřete se o Boha ve svém konání, aby se ti co jej hledají mohli opřít o vás. Moderní výchova, ačkoliv stále zlepšuje své metody, je ve svých pokusech vytvářet charakter hendikepovaná stále rostoucími stádovými instinkty lidí směstnaných do městského života, vedených klamavou inzercí, nepravými řečníky, lehce přístupnou rozkoší, neskutečnými filmy atd. Tomuto všemu musí být čeleno vyvíjením nejlepších kvalit mužnosti a odpovědnosti za sebe sama. Ruku v ruce s tímto rozvojem osobního charakteru musí být v myslích a činech dobrého občana vždy přítomno odhodlání prospět veřejnosti. Služba veřejnosti vyžaduje vlastenectví přesahující hranice vlastní země. K tomuto výchovnému úkolu, nezapomeňte na to roveři, si vezměte jako pomocníka skautskou výchovu a výcvik…“

Nápověda  

morse


Záznamy   nalezeno 2x nenalezeno 4x 2x     [Zobrazit všechny logy]

24.01.2010 JKLD Nalezl cache
14:00 - FTF - nalezeno (L) během odlovu keše Dávná skautská na GC.com. Bylo to prima dobrodužství. Díky!
27.12.2009 Don napsal komentář
Tahle keš je vedena jako Virtuální (info na ikonce, na hoře).
16.08.2009 Me2d nenalezl cache
Tak sem to tam proběhl a nic sem nenašel... rozhlíželi sme se dva asi hodinu a nic. Buď smůla, nebo tam nic neni.
10.12.2007 Puchyyla nenalezl cache

Na místo jsme se dostali dnes krátce po půlnoci. Ti malí nás sledovali, ale naštěstí nám nechtěli ublížit stejně jako my jim. Bohužel jsme ale nic nenašli, aspoň že to můžem svádět na tmu

 [Zobrazit všechny logy]
Výpočet stránky: 0.005 sec
Generování stránky: 0.001 sec
Ochrana osobních dat | Impresum
Kontakt | Mapa stránek